• +90 532 154 16 08
  • info@karalogluinsaat.com.tr
  • EnglishTurkish

Kalite ve Çevre

Kalite ve Çevre
KARALOĞLU Yapı olarak işimize duyduğumuz saygı, hayata duyduğumuz saygıdır. Bu yüzden biz hayata geçirdiğimiz projelerde yalnızca hayat konforunu değil, hayatın devamlılığını da sağlayan ilkelere özen gösteriyoruz.

KARALOGLU İNŞAAT’ın Kalite politikası

* Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak,

* Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak,

* Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak,

* En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak,

* Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek,

* Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitimi sunmak,

* İnsan ile aileyi, doğal hayat ve teknoloji ile birlikte konumlandırmasından ortaya çıkan ‘kaliteli yaşam sürme’ olgusunu, projelendirdiği ve inşaa ettiği yapıların başlangıç ve temel noktası olarak görmek,

Kalite Yönetim Sistemleri Uygulamalarımız

Strateji Yönetim Sistemi KARALOGLU YAPI’NIN, önceliklere odaklanabilmek, kaynakları daha etkin kullanmak, yaptığımız tüm işleri ve faaliyetleri ölçülebilir bir duruma getirmek ve daha iyi performansı elde edebilmek için süreçlerde iyileştirmeleri yapmak amacıyla Süreç Yönetim Sistemini kurmuş ve sürekliliğini sağlamıştır.

Süreç Yönetim Sistemi ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması yönünde çalışmalar devam etmektedir

KARALOGLU YAPI’nın Çevre politikası

* Proje ve üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeronları ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standartlarını uygulamak

* Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak

* Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak,

* DELMAR teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak hem üretim sırasında hem de sonrasında inşaatlarına kalite, konfor ve güvenlik katmaktadır. Ayrıca teknoloji sayesinde imalat süresini de kısaltmaktadır.